Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Þ Μηχανολογικό σχέδιο χρησιμοποιώντας το νέας τεχνολογίας λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης από τον οίκο Top Solid

Þ Ηλεκτρολογικό σχέδιο χρησιμοποιώντας το E-Plan

Þ Προγραμματισμός λογικών ελεγκτών (PLC) των οίκων Siemens, Rockwell, Omron, General electric.

Þ Προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων του οίκου Fanuc.

Þ Δημιουργία συστημάτων εποπτείας (SCADA).

Þ Σχεδιασμός και κατασκευή γραμμών παραγωγής.

Þ Αναβάθμιση υφισταμένων γραμμών παραγωγής.

Þ Τεχνική υποστήριξη εργοστασίων σε ηλεκτρονικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες.

Þ Εργολαβική ανάληψη μεταφοράς εργοστασίων, στήσιμο νέων μηχανών και τεχνική υποστήριξη αυτών.

Þ Εκπαίδευση προσωπικού και χειρίστων.