Αναβάθμιση ηλεκτρολυτικού γαλβανιστηρίου.

Μείωση καλωδίωσης μέσω δικτύου Profibus και προσθήκη έξυπνου λογισμικού διαχείρισης και παρακολούθησης παράγωγης.

Προγραμματισμός λογικών ελεγκτών γραμμής διαχείρισης και διαλογής σκουπιδιών στην Αλεξανδρούπολη.

Εργοδότης: P&G Automation, Lamias Ltd

Προγραμματισμός συστήματος εποπτείας και διαχείρισης ενέργειας και ηλεκτρικών μεγεθών.

Εργοδότης: Παπουτσάκης Ενεργειακή Ε.Π.Ε.

Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής ολοκληρωμένης σειράς roll off καρότσων για την διαχείριση και μεταφορά στερεών αποβλήτων.

Κ & Β Παλόγλου Α.Ε.

PCT.S.A. COSCO

Χ.Α.Δ.Α Αλεξανδρούπολης

Seroliner S.A.

Λίστα Έργων

Seroliner S.A.

Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής ολοκληρωμένης σειράς roll off Press container για μεταφορά χαρτιού συσκευασιών και άλλων συμπιεσμένων ανακυκλώσιμων υλικών.